Sortiment

Eclipse/Biofarmab

ECLIPSE BIOFARMAB
Vi satsade redan från starten på väl genomtänkta och utprovade produkter av högsta kvalitet, framsprungna ur behov från den aktiva hästsporten. Vi tog tidigt hjälp av veterinär och farmakologisk expertis för att uppnå de högt ställda målen.
FÖRETAGS PRESENTATION
Grundarna till företaget, Paul Lindberg, Lars Jeppson och Maj-Lis Jeppson har lång och gedigen erfarenhet från hästsportens olika discipliner.
En slogan som följt företaget genom åren är: "Tillverkat av hästfolk för hästar!"